Finanse Stowarzyszenia
Fortis Bank Polska

NRB: 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
IBAN: PL 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
BIC/SWIFT: PPABPLPK

Adres banku: Fortis Bank Polska, s.a., Ruska 20/21, 50-079 Wrocław


Wypełniając przelew należy podać następujące informacje:
1. Nazwę posiadacza rachunku: Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli
2. Nr rachunku bankowego: 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
3. Kwotę
4. Tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli


Poštovní spořitelna

221929497 / 0300
IBAN: CZ59 0300 0000 0002 2192 9497
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Płatności on-line obsługuje Serwis dotpay

Postanowiłeś(aś) nas wesprzeć swoją darowizną?
Szybko, bez problemów i on-line uczynisz to tutaj.
Zobacz jak >>>


Zachęcamy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji, poprzez dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe.
Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna.
O kwotę darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenia można pomniejszyć podatek dochodowy.

Darowizny osób fizycznych:

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ograniczają do 6% uzyskanego dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.
Nasze cele statutowe oraz forma prawna s± zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszego Stowarzyszenia można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Procedura:

Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny.
Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Korzyści dla osoby fizycznej:

* Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie
* w przypadku większej kwoty wsparcia lub stałego charakteru wsparcia, umieścimy imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie www
* przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba fizyczna może ją odliczyć od dochodu


Darowizny osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.
Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Procedura:

Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny.
Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Kwotę przekazanych darowizn osoba prawna wykazuje w rozliczeniu miesięcznym na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O.
Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Korzyści dla osoby prawnej:

* zostając Darczyńcą mają Państwo prawo umieszczać informację o tym w swoich materiałach reklamowych, informacyjnych, na produktach, itd.
* Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, które można eksponowować np. w siedzibie firmy
* umieścimy Państwa logo i link do strony Darczyńcy na naszej stronie www
* przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba prawna może ją odliczyć od dochodu
Podsumowanie finansowe za rok 2006Św. Izydor z Sewilli pisał:    "Bez muzyki żadna dyscyplina nie może być doskonałą, ponieważ bez niej nic nie może istnieć".