Programy i działania
PROTOKOŁY ZEBRAŃ:Marzec 2006

Protokół z pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Protokół z pierwszego posiedzenia Zarządu
Protokół z drugich obrad Walnego Zgromadzenia Członków


UCHWAŁY ORGANÓW:Uchwała nr 1 / 2006 o pragmatycznych zmianach i uzupełnieniu w statucie Stowarzyszenia
Uchwała nr 2 / 2006 o członkach założycielach
Uchwała nr 3 / 2006 o powołaniu organów Stowarzyszenia
Uchwała nr 4 / 2006 o składce członkowskiej za rok 2006

Uchwała Zarządu o wyborze skarbnika i sekretarza Stowarzyszenia


POZOSTAŁE INFORMACJE:W ciągu roku 2006 planujemy przygotowanie i zbiór funduszy na projekty, których realizacji podejmieny się w 2007 roku, a to:
- programistyczną i ideologiczną modernizację portalu www.Isidorus.Net, ukierunkowywującą go bardziej na świat chrześcijańskich mediów oraz kulturę.
- uruchomienie projektu katolik.eu (międzynarodowy serwis czatowy).


Styczeń 2007


Podsumowanie finansowe za rok 2006
Św. Izydor z Sewilli pisał:    "Bez muzyki żadna dyscyplina nie może być doskonałą, ponieważ bez niej nic nie może istnieć".