Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!      Witamy Ciebie bardzo serdecznie na internetowych stronach Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z działalnością statutową naszego Stowarzyszenia oraz przyłączenia się do nas. Wszelkie niezbędne informacje zamieściliśmy tu właśnie specjalnie z myślą o Tobie.
      Głównym celem naszej działalności jest ewangelizacja poprzez Internet. W przyszłości chcemy trafić do jak najszerszego grona Internautów z aktualnymi informacjami z życia Kościoła Katolickiego, z wyjaśnieniami dotyczącymi wiary oraz zagadnień katolickiego nauczania.

 

Modlitwa InternautyWszechmogący i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo
i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna,
zwłaszcza w świętej osobie
Twego jednorodzonego Syna, naszego Pana, Jezusa
Chrystusa Ciebie prosimy,
racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora,
biskupa i doktora,
abyśmy w naszych podróżach po internecie
kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą
i traktowali wszelkie napotkane dusze,
z miłosierdziem i cierpliwością.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen
Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia 1/2009

       Z przyjemnością informujemy, iż wydaliśmy pierwszy numer Biuletynu informacyjnego w formie elektronicznej dla Członków oraz sympatyków Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli. Do zapoznania się z treścią Biuletynu są zobowiązani wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.

Biuletyn został sporządzony w formie PDF do którego odczytu jest niezbędny program Adobe Reader. W przypadku nieposiadania na swoim komputerze powyżej wspomnianego programu należy go pobrać i zainstalować.

>>> Pobierz Biuletyn <<<

23. czerwca 2009

Otwarcie biura wystawy "Boże Młyny"

       Dnia 5. maja b.r. organizator i pomysłodawca wystawy "Boże młyny - krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim" ks. prof. nadzw. Tadeusz Fitych powierzył naszemu Stowarzyszeniu opiekę nad Wystawą oraz jej propagowanie w środowisku kulturalnym w Polsce, Czechach i innych krajach.
       W związku z powyższym zostało otwarte biuro wystawy oraz strona internetowa www.Boze-Mlyny.eu za pośrednictwem której istnieje możliwość bliższego zapoznania się z Wystawą oraz jej wypożyczenie do własnego ośrodka kultury, parafii czy sali wystawowej.
       Realizacja tak wielkiego dzieła wymaga znacznych środków finansowych. Dlatego Stowarzyszenie nasze postanowiło poprzeć inicjatywę ks. prof. Tadeusza Fitycha i razem z Księdzem Profesorem wystąpić do Państwa o dary finansowe na organizację tej wystawy za pośrednictwem konta bankowego naszego Stowarzyszenia. Zapewnia to powodzenie ważnego dzieła i pokrycie kosztów za pośrednictwem księgowości naszego Stowarzyszenia. Ofiarodawcy proszeni są o kierowanie darów pieniężnych na konto bankowe Stowarzyszenia nr konta 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080 Fortis Bank oddział we Wrocławiu z koniecznym dopiskiem : "Na wystawę Boże Młyny". Otrzymane dary zostaną rzetelnie zaksięgowane, jako dary na rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i prawidłowo rozliczone. Istnieje możliwość zaprezentowania Ofiarodawcy na tablicy sponsorów Wystawy.

5 maja 2009

International Standard Serial Number (ISSN)


Dnia 12 marca 2008 r České národní středisko ISSN (Czeski narodowy ośrodek ISSN) nadał naszemu Stowarzyszeniu św. Izydora z Sewilli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego ISSN 1803-1285 dla Chrześcijańskiego Portalu św. Izydora - Patrona Internetu i Internautów.
       Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN), nadawany zasobom ciągłym (czasopismom, gazetom, seriom numerowanym, rocznikom itp.), ukazującym się na różnych nośnikach, służy do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji.

12 marzec 2008

Apel do Marszałka Sejmu


Apelujemy o aktywność obywatelską w związku z debatą sejmową nad wzmocnieniem ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci w Konstytucji RP!
       Również Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli przygotowało apel do Marszałka Sejmu RP p. Marka Jurka, aby wzmocnić konstytucyjną ochronę życia człowieka, poprzez dopisanie do artykułu 38. naszej Konstytucji słów "od momentu poczęcia do naturalnej śmierci"!
       W związku z tym przesłaliśmy na ręce Marszałka Sejmu RP apel, którego treść można odczytać tutaj (JPG).

7 luty 2007

List otwarty do ks. Prymasa


       Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli w dniach od 24.01.2006 do 27.01.2006 na Portalu św. Izydora opublikowało ankietę pt. "Ks. Jan Twardowski powinien być pochowany...", w której wzięło udział ponad 400 osób. Za pochowaniem ś.p. ks. Jana Twardowskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie było ponad 91% głosów, natomiast w krypcie zasłużonych na placu budowy świątyni Opatrzności Bożej było niespełna 9%.
       W związku z tym przesłaliśmy na ręce Jego Eminencji ks. Kardynała Józefa Glempa list otwarty, którego treść można odczytać tutaj (PDF).

28 styczeń 2006

Św. Izydor z Sewilli pisał:    "Bez muzyki żadna dyscyplina nie może być doskonałą, ponieważ bez niej nic nie może istnieć".